Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

das psychologische Moment nm., ważny, istotny element, wzgląd a. czynnik psychologiczny.
 

Etym. - Neue Preussische Zeitung ("Nowa Gazeta Pruska") z 16 XII 1870 pisała, że bardzo ważne względy psychologiczne sprzeciwiają się rozpoczęciu bombardowania Paryża, dopóki nie rozwieją się nadzieje paryżan na posiłki a. odsiecz.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku