Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.
ex re łac., z okazji, z powodu.
ex promptu łac., bez przygotowania, naprędce; por. ad aperturam...
ex se natus łac., pochodzi od siebie samego (por. moi je suis mon ancêtre); por. Tacyt (Roczniki, 11, 21); rz. cesarz Tyberiusz o Kurcjuszu Rufusie.
ex professo łac., z urzędu, z powołania; ze znajomością przedmiotu; zawodowo; umyślnie.
ex tempore łac., bez przygotowania; znienacka; na poczekaniu, naprędce (por. ad aperturam..., ekstemporale).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku