Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  walor wartość, znaczenie; ekon. papier wartościowy; plast. natężenie tonu barwy, stopniowanie światła i cienia; (l.mn.) zalety, cnoty.
  walutowy związany z walutą (por. arbitraż; clearing; dewiza; kurs; parytet).
  waluta jednostka pieniężna będąca podstawą systemu pieniężnego w danym kraju; typ systemu pieniężnego (w. złota, srebrna, papierowa); banknoty, monety zagraniczne.
  waloryzacja przerachowanie zobowiązań pieniężnych na skutek zmienionej wartości pieniądza.
 

Etym. - wł. valuta 'waluta; papier wartościowy' i śrdw.łac. valor 'ważność; wartość' z łac. valēre 'być silnym, zdrowym, potężnym, wartym'; por. ambiwalencja; dewaluacja; ekwiwalencja; poliwalentny; rekonwalescencja; (re)walidacja; vale.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku