Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anafora lit. fig. stylist. powtarzanie tego samego wyrazu a. zwrotu na początku kilku kolejnych zdań, wersów, strof; por. symploke.
 

Etym. - zob. ana-; -for(a).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku