Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  autor twórca dzieła (lit., nauk., art.).
  autoryzacja pozwolenie autora na publikację, przekład, wystawienie, reprodukcję, adaptację dzieła.
  autorytet prestiż, powaga, wpływ, znaczenie, mir; człowiek, instytucja, mająca wpływ, znczenie, ciesząca się uznaną powagą, mirem; arbiter, znawca, wyrocznia, mistrz, alfa i omega.
  autorytarny władczy, nadużywający władzy; absolutystyczny, autorytatywny, pewny siebie, zarozumiały.
  autorament typ, rodzaj, pokrój, moda; dawn. wojsk. sposób zaciągu, organizacji i uzbrojenia znaku, chorągwi (husarskiej, pancernej), regimentu itp.
  autorytatywny.
 

Etym. - śrdw.łac. auctorizare 'upoważniać', łac. auctoramentum 'kontrakt żołnierski; powinność' i auctoritas 'wpływ osobisty, znaczenie; przywództwo; odpowiedzialność' od auctor 'pomnożyciel; sprawca; twrórca; mistrz; autor' od augēre, zob. aukcja; por. oktrojowanie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku