Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Stichprobe [wym. sztiśproube] wyrywkowa próba kontrolna (partii towaru; wykonanej pracy).
 

Etym. - nm. 'jw.'; Stich 'ukłucie; pchnięcie; sztych'; Probe 'prób(k)a' z późn.łac. proba, zob. proof.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku