Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hilea region wilgotnych lasów przyrównikowych (dżungla nizinna) w basenie Amazonki w Ameryce Płd.
 

Etym. - nm. Hyläa 'jw.'; nazwa wprowadzona przez uczonego nm. Wilhelma von Humboldta (1767-1835) z gr. Hylaía 'leśne obszary dorzecza dzisiejszego Dniepru na Ukrainie' z r.ż. od hylaíos 'leśny; dziki' z hýlē, zob. hyl(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku