Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  agnat krewny w linii męskiej a. po ojcu, po mieczu; osoba wchodząca do rodziny przez adopcję a. małżeństwo; por. enat, kognat.
 

Etym. - łac. agnatus 'krewny po ojcu a. pozostający pod władzą ojca rodziny (por. pater familias)' z p.p. od agnasci 'urodzić się po śmierci ojca (po rozwodzie, po sporządzeniu testamentu)'; ag- zob. ad-; nasci, zob. nacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku