Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kupaż mieszanie różnych win dla otrzymania produktu o pożądanych właściwościach.
 

Etym. - fr. coupage 'jw.' od couper '(prze)ciąć; mieszać (wino z czym)' od coup 'uderzenie' od późn.łac. colphus 'jp.' z łac. calaphus 'cios pięścią' z gr. kólaphos 'policzek (uderzenie)'; por. cuvé.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku