Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  jamb lit. dwusylabowa stopa wierszowa o pierwszej sylabie krótkiej (a. nie akcentowanej) i drugiej długiej (a. akcentowanej): Č -; wiersz jambiczny, pisany tą miarą; por. trochej.
  jambografia, jamby staroż. gr. i rz. utwory poetyckie o charakterze złośliwym (w których przeważało metrum jambiczne).
 

Etym. - gr. íambos 'jamb'; zob.-graf-; por. choriamb.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku