Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rewalidacja med. rehabilitacja.
  rewaloryzacja pieniądza - ustawowe podwyższenie jego wartości w stosunku do złota a. innych walut; por. dewaluacja.
  rewaluacja pieniądza - wzrost jego siły nabywczej; por. deprecjacja.
 

Etym. - zob. re-; łac. validus 'silny' i valor 'wartość' od valēre, zob. walor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku