Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  synteresis, synderesis filoz. wrodzona znajomość zasad moralnego postępowania; sumienie jako przewodnik, mentor i doradca.
 

Etym. - gr. syntērēsis 'zachowanie, strzeżenie' od syntēreīn 'przechowywać'; zob. syn-; tēreín 'strzec; obserwować'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku