Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  synergamia małżeństwo grupowe, liczące więcej niż 2 osoby.
  synergia współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddzielnych działań (por. antagonizm, symbioza).
  synergizm staroż. chrześc. doktryna teol., wg której do zbawienia a. naprawy moralnej człowieka niezbędne jest współdziałanie łaski bożej i woli ludzkiej; wzajemne potęgowanie działania farm. dwu a. więcej leków, zastosowanych jednocześnie a. w krótkich odstępach czasu.
  synergetyczny, synergiczny, synergistyczny (np. czynnik, narząd, mięsień, lek, trucizna) współdziałający z innym podobnym (a. działającym w grupie podobnych) i wzmagający jego (ich) działanie, skuteczność.
 

Etym. - gr. synergós 'współpracujący'; zob. syn-; erg.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku