Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  PETR(O)-, PETRY- w złożeniach: kamień, skała; w złożeniach także: olej skalny, ropa naftowa; nafta.
  petrodolary nadwyżki dolarowe nagromadzone przez kraje eksportujące ropę, zwł. użyte na pożyczki i inwestycje w krajach importujących ropę.
  petrografia nauka zajmująca się opisem skał.
  petrologia nauka o pochodzeniu, dziejach, strukturze, składzie chem., przeobrażeniach i klasyfikacji skał.
  petrochemia chemia przetwórstwa ropy naftowej (oleju skalnego); dział zakładu przemysłowego, gdzie się przetwarza ropę naftową.
  petryfikacja skamienienie; skostnienie, utrwalenie czego w pewnej niezmiennej formie; zeskalanie, wzmacnianie gruntu zastrzykami masy cementowej a. in. środkami.
 

Etym. - gr. pétros 'kamień' i pétra 'skała'; zob. chemia; -graf-; -logia; -fikcja od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku