Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hospicjum dawn. schronisko dla podróżnych, pielgrzymów, gospoda-stancja dla uczniów; dom dla nieuleczalnie chorych.
  hospitant wizytator; wolny słuchacz.
  hospitacja wizytowanie lekcji przez władze zwierzchnie, nauczycieli a. praktykantów w celu zapoznania się z metodami pracy pedag.
  hospitalizacja umieszczenie pacjenta w szpitalu, w klinice.
  hospitować.
 

Etym. - łac. hospitium 'gospoda; gościnność' od hospes dpn. hospitis 'gospodarz; cudzoziemiec; gość'; od hostis 'cudzoziemiec; wróg'; por. austeria; hostess; hostel; maître d'hôtel; table d'hôte.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku