Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ut pictura poesis łac., 'jak w malarstwie, tak i w poezji', pochodząca z Listów, 5, 361, Horacego formuła bliskości i podobieństwa malarstwa i poezji, obu opartych na naśladownictwie natury, pogląd utrzymujący się przez wiele stuleci aż do czasów ogłoszenia traktatu Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie 'Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji' (1766, pol. 1902) G. L. Lessinga, który w nim dowodził, że malarstwo zajmuje się przedmiotami (Gegenstände) i ich widzialnymi cechami, a poezja - działaniami (Handlungen).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku