Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  neoplatonizm odrodzony platonizm, w rzeczywistości nowa synteza elementów platońskich, pitagorejskich, arystotelesowskich i stoickich, będąca dominującą filozofią świata pogańskiego od II w. n.e. aż do zamknięcia szkół pogańskich przez Justyniana w 529 r., która wywarła silny wpływ na idee chrześc., śrdw. i odrodzenia.
 

Etym. - zob. neo-; platonizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku