Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  unrowski przest. pochodzący z darów UNRRA.
 

Etym. - ang. UNRRA skr. od United Nations Relief and Rehabilitation Administration 'Adm. ONZ do Spraw Pomocy i Odbudowy', organizująca w latach 1944-47 pomoc dla krajów alianckich najbardziej dotkniętych wojną.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku