Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diak psalmista a. sługa cerkiewny.
  diakonisa Kośc. ewang. siostra miłosierdzia, pielęgnująca chorych i ucząca dzieci.
  diakon Kośc. rz.kat. duchowny, który otrzymał 2 święcenia wyższe (diakonat), po subdiakonacie a. przed kapłańskimi (prezbiterat).
 

Etym. - gr. diákonos 'sługa; (późn.gr.) duchowny'; zob. dia-; enkoneín 'być czynnym, pilnym'; en- 'w'; koneín 'wzbijać pył; śpieszyć'. od kónis 'pył'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku