Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ewolucja stopniowy rozwój; proces przeobrażeń, zmian zachodzących w granicach danej jakości, przechodzenia do form bardziej złożonych, doskonalszych por. (rewolucja); biol. przekształcenie się formy i czynności organizmów żywych w ich historii rodowej; (w l.mn. ewolucje) trudne figury, zwroty, skoki w tańcu, gimnastyce, akrobacji (również lotniczej).
  ewoluować rozwijać się; zmieniać się stopniowo.
  ewolucjonizm biol. system poglądów ukazujący rozwojowy charakter wszelkich zjawisk w przyrodzie; zob. darwinizm; por. kreacjonizm.
 

Etym. - łac. evolutio 'rozwinięcie (zwoju); otwarcie (księgi)' od evolvere 'rozwijać'; e- zob. eks-; volvere, zob. wolumen.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku