Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kontenans rezon, kuraż, swoboda w zachowaniu się, pewność siebie.
 

Etym. - fr. contenance 'zawartość; rozległość; postawa, jw.' od contenir 'zawierać; powściągać' z łac. continere 'trzymać razem; zawierać' (por. kontynent; kontynuacja; malkontent); zob. kom-; tenere, zob. tenuta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku