Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  promocja ocena kwalifikująca ucznia do przejścia do następnej klasy; akt nadania tytułu nauk. (zwł. doktorskiego) a. wojsk.; szeroko zakrojone działanie popierania handlu zagranicznego, łącznie z informacją, reklamą i wystawiennictwem; w muz. rozrywkowej - wprowadzanie na rynek (promowanie) nowego zespołu a. solisty lub nowej płyty; przemiana pionka na figurę w szachach (a. na damę w warcabach) na linii 1 a. 8; por. szach.
  promotor profesor kierujący pracą doktoranta; inicjator, projektodawca; protektor; chem. substancja potęgująca działanie katalizatora.
 

Etym. - śrdw.łac. promotor 'ten, który posuwa' i późn.łac. promotio 'poparcie; krzewienie' od promovēre 'posuwać naprzód; szerzyć'; pro- 'naprzód'; zob. mocja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku