Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bakalaureat najniższy stopień naukowy uniwersytetów anglosaskich (ang. bachelor, odpowiada z grubsza półdyplomowi), fr. i szwajcarskich (odpowiada w przybliżeniu maturze).
  bakałarz osoba posiadająca bakalaureat; dawn. pop. nauczyciel szkoły elementarnej, pedagog.
 

Etym. - śrdw.łac. baccalaureatus z baccalaureus (przemiana pod wpływem łac. bacca 'jagoda' i laureus 'wawrzyn') 'starszy student; bakałarz' od baccalarius 'rolnik dzierżawca; młody kancelista a. kleryk, starszy student' z celt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku