Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  nazarejczycy nazwa nadawana zwolennikom Chrystusa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; nazwa kilku sekt chrześc.
  nazaretanki polskie zgromadzenie zakonne, założ. w r. 1875 w Rzymie, działające w wielu krajach (Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu).
  nazareńczycy grupa malarzy nm. zrzeszona w bractwo w Wiedniu w 1809 roku, działająca w Rzymie, pragnąca odrodzić malarstwo relig. (gł. freski), wzorując się na mistrzach wł. wczesnego odrodzenia.
 

Etym. - gr. Nadzarēnós 'nazarejczyk; Jezus Chrystus (por. Biblia, Ew. wg Mat., 2, 23); chrześcijanin (Dzieje Ap., 24, 5)' od nazwy miasta w płd. Galilei - Nazaret.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku