Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bollandyści towarzystwo jezuitów belg. zajmujących się spisywaniem serii żywotów świętych pańskich, zatytułowanej (łac.) Acta sanctorum.
 

Etym. - od nazwiska Jana Bollandusa (Jean de Bolland), 1596-1665, który wydał w 1643 r. pierwsze tomy tej serii, liczącej dziś przeszło 60 pozycji.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku