Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eseista autor esejów, szkiców lit. (hist., krytycznych, naukowych), krótkich rozpraw, utworów lit.-publicystycznych, na różne tematy.
 

Etym. - ang. essayist 'eseista' od essay 'próba; esej' z fr. essai 'jp.' z łac. exagium 'ważenie; próba (wagi)'; zob. eks-; -agium od agere, zob. agencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku