Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  interwał przerwa, odstęp, odległość w czasie a. przestrzeni między zjawiskami a. punktami; muz. odległość między dwoma dźwiękami współbrzmiącymi (i. harmoniczny) a. następującymi po sobie (i. melodyczny); por. prima.
 

Etym. - łac. intervallum 'miejsce między wałami, szańcami; odstęp'; zob. inter-; vallum 'wał; szaniec'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku