Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ENANCJO- w złożeniach: przeciwny, antagonistyczny.
  enancjosemia językozn., przeciwstawność znaczeń jakiegoś wyrazu, np. pożyczać może znaczyć 'udzielać pożyczki a. zaciągać pożyczkę'; fr. louer 'wynająć komuś a. wynająć od kogoś'; łac. altus 'wysoki a. głęboki'.
 

Etym. - gr. enantíios 'przeciwległy; wrogi' od énanti 'w obecności'; zob. en-; anty-; sema-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku