Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

die in [wym. daj in] ang., demonstracja uliczna, której uczestnicy leżą niby trupy, odgrywając skutki działania broni masowej zagłady a. urządzeń przemysłowych lub komunikacyjnych niebezpiecznych dla zdrowia ludności, przeciw którym w ten sposób protestują.
 

Etym. - die in na wzór go in, sit in; die 'umierać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku