Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  regres cofnięcie się (por. progres); prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę (z tytułu poręczenia, żyra itd.).
  regresowy prawn.
  regresyjny, regresywny.
  regresja cofanie się; stopniowe obniżanie (np. odsetka stawek podatków od wyższych dochodów; por. skala); geol., geogr. recesja; biol. rozwój regresywny, wsteczny, uproszczenie budowy ciała a. poszczególnych narządów aż do ich zaniku włącznie.
 

Etym. - łac. regressio 'cofanie się' od regressus 'p.p. od regredi 'cofać się'; zob. re-; -gredi, zob. agresja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku