Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

N.N. łac. nomen nescio, imienia nie znam; ktoś nieznany.
 

Etym. - inicjały te pochodzą w rzeczywistości od starorzymskich ćwiczeń procesowych dla uczących się prawników, gdzie fingowane strony oznaczano inicjałami opartymi na grze słów: powoda nazywano A.A. (Aulus Agerius), człowiek z workiem pieniędzy (olla; au = o), prowadzi proces (rem agit), a pozwanego - N.N. (Numerius Negidius), który nie chce (negat) płacić (numerare).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku