Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

blues [wym. blu:z] pieśń lud. a. art. w stylu powstałym wśród Murzynów płn.-amer., której tekst składa się z trójwierszy (dwukrotne "zapytanie" i "odpowiedź") wyrażających nastrój tęsknoty a. melancholii, a melodia cechuje się nawracającymi obniżeniami o półton dźwięków tercji i septymy (blue notes); przeniesiona do miast (ok. 1870 r.) stała się jednym ze źródeł i elementów jazzu.
 

Etym. - amer. ang. 'smutek; melancholia; jw.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku