Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Caesar non supra grammaticos łac., Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków.
 

Etym. - por. Cassius Dio (57,17) o Tyberiuszu; J. Cuspinianus (De Caesaribus, 601) o cesarzu nm. Zygmuncie Luksemburskim na Soborze w Konstancji.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku