Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  klauzula zastrzeżenie a. warunek w umowie, układzie, traktacie, w dokumencie prawnym; w retoryce - zakończeniu okresu a. wersu; lit. końcowe sylaby wiersza, liczone od ostatniej sylaby akcentowanej.
  klauzura część klasztoru zamknięta dla osób obcych; ogół przepisów ograniczających komunikowanie się zakonników z osobami świeckimi.
 

Etym. - łac. clausula 'zakończenie; zamknięcie okresu retorycznego' i clausura 'zamknięcie, odosobnienie' od claudere 'zamykać; kończyć'; por. ekskluzywny; inkluz; konkludować; okluzja; prekluzyjny; waterklozet.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku