Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  populacja ludność, zaludnienie; mat. statyst. zbiór; (p. generalna) zbiór przedmiotów (niekiedy rezultatów działania), których dotyczy dane wnioskowanie; (p. statystyczna) zbiorowość, ogół przedmiotów, osób, jednostek a. elementów poddawanych badaniu statyst.; biol. (p. mendlowska) ogół osobników rośl. a. zwierzęcych jednego gatunku, żyjących na określonym obszarze i podlegających tym samym dziedzicznym wahaniom i temuż doborowi; astr. (p. gwiazd) obszerna grupa gwiazd o podobnym ogólnym charakterze widma.
  popularyzacja upowszechnianie, uprzystępnianie ogółowi (np. nauki, sztuki).
 

Etym. - późn.łac. populatio 'ludność' i łac. popularis 'ludowy; powszechny; pospolity' od populus 'lud; gmina'; por. depopulacja; pop-art; pueblo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player