Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  empiria doświadczenie.
  empiryzm teoriopoznawczy kierunek filoz. wywodzący (w przeciwieństwie do racjonalizmu) poznanie ludzkie wyłącznie z doświadczenia.
  empiryczny oparty na doświadczeniu; doświadczalny, praktyczny.
  empiriokrytycyzm pozytywistyczny kierunek filoz. końca XIX i pocz. XX w., opierający całą władzę na "czystym doświadczeniu", uważający rzeczywistość za zbiór doznawanych wrażeń uporządkowany wg zasady ekonomii (najmniejszego wysiłku).
  empiryk praktyk.
 

Etym. - łac. empiricus 'oparty na doświadczeniu' z gr. empeirikós 'doświadczony' i emperira 'doświadczenie' od émpeiros 'doświadczony'; em- zob. en-; peíra 'próba; eksperyment'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku