Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  de Stijl [wym. stejl] hol., awangardowa grupa art. 1917-31, zał. w Lejdzie przez Theo van Doesburga i Pieta Mondriana, kierująca się jego teorią neoplastycyzmu, która znajdowała w plastyce wyraz w abstrakcji geom., a w archit. - w konstruktywizmie funkcjonalnym.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku