Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deprecjacja pieniądza - spadek jego wartości (w stosunku do walut zagranicznych); zmniejszenie siły nabywczej pieniądza; por. rewaluacja.
  deprecjonować.
 

Etym. - późn.łac. depretiare 'obniżać cenę'; zob. de-; pretium, zob. precjoza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku