Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rytmika nauka o rytmie; całokształt przebiegu rytmicznego w utworze muz.; ćwiczenia gimnastyczno-taneczne kształcące poczucie rytmu.
 

Etym. - gr. rhytmikós 'miarowy, rytmiczny' od rhytmós 'miara; rytm; takt; proporcja'; por. arytmia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku