Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

epicondylitis [wym. ...kon...] med. "łokieć tenisowy", bolesność okolicy stawu łokciowego, cierpienie zawodowe wielu skrzypków, graczy w rugby, futbol amer. i baseball, a zwł. tenisistów.
 

Etym. - n.łac. 'jw.'; fr. épicondyle anat. 'nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej'; zob. epi-; condyle anat. 'kłykieć' z gr. kóndylos anat. 'staw; przegub'; zob. -itis.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku