Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tao (w taoizmie) jednolita zasada pierwotna, będąca źródłem wszelkiego bytu i zmian we wszechświecie, wieczny porządek wszechświata; (w konfucjanizmie) właściwa droga życia, droga cnoty, kryterium dobra i zła, prawda, "ład nieba".
  taoizm religia i filoz. chińska (której twórcą wg tradycji był Lao-tsy w VI w. p.n.e.), ucząca życia zgodnego z tao, w czystości, prostocie i samotności, która później, jako synkretyczna religia lud., stała się zbiorem praktyk magicznych, mających zapewnić długowieczność a. nieśmiertelność.
 

Etym. - chiń. tao, dosł. 'droga'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku