Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kuwada prastary zwyczaj u wielu niecywilizowanych ludów, wg którego mąż rodzącej kobiety kładzie się na posłanie, krzykami i ruchami naśladuje jej zachowanie się, a później poddaje się obowiązującym matkę postom, oczyszczeniom, tabu itp.; (syndrom kuwady) med. dolegliwości fiz., jakie niektórzy mężowie odczuwają w czasie ciąży żony.
 

Etym. - fr. couvade 'jw.' od couver 'wysiadywać, wylęgać' z łac. cubare, zob. cubiculum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku