Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  imperativus łac., (tryb) rozkazujący (czasownika).
  imperator cesarz.
  imperatyw nakaz, reguła, norma moralna; (i. kategoryczny) wg Kanta: bezwarunkowy nakaz moralny, powszechnie ważne prawo, którym należy się kierować, aby przezwyciężyć egoizm i spełnić "powinność ogólnoludzką": "postępuj wg takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym"; por. kantyzm.
 

Etym. - późn.łac. imperativus 'rozkazujący' i łac. imperator 'wódz' od imperare 'rozkazywać; rządzić'; im- zob. in- 2; parare, zob. paramenty; por. imperializm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku