Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  alteracja muz. chromatyczna zmiana składowych dźwięków akordu za pomocą znaków podwyższających a. obniżających (krzyżyków a. bemoli); dawn. frasunek, strapienie; wzburzenie; niepokój.
  alternatywa (sytuacja nakazująca) wybór między dwiema wykluczającymi się wzajem możliwościami; pop. możliwość, wariant (zwł. w archit.); log. zdanie złożone z dwóch zdań za pomocą spójnika "lub" ("albo"), oznaczającego tu: "zachodzi co najmniej jedno z dwojga"; (z ang. alternative pop. 'inna możliwość') styl życia odrzucający zachodnią technikę, medycynę, zmechanizowane rolnictwo itd., a nastawiony na ochronę środowiska.
alter ego łac., drugie ja, (np. autora), bliski przyjaciel, powiernik, zaufany zastępca.
  alternacja występowanie wymienne, wymiana, oboczność; układ przemienny elementów archit.; jęz. wymiana, oboczność głosek fonetycznie różnych, ale hist. pokrewnych.
  altera pars zob. audiatur...
 

Etym. - śrdw.łac. alterare 'odmieniać' i łac. alternare 'odmieniać; przeplatać; rozważać kolejno; wahać się' od alter 'inny, nie ten (z dwóch)'; por. altruizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku