Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekstrasystole przedwczesny, dodatkowy skurcz jednej z komór serca prowadzący do przemijającej arytmii.
 

Etym. - n.łac.; zob. ekstra-; gr. systolē 'skurcz' od systéllein 'kurczyć'; sy-; zob. syn-; stellein 'ustawić; przygotować'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku