Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  serwantka szafka oszklona z trzech stron (o tylnej ściance wyłożonej zazw. lustrem), do ustawiania bibelotów, szkła, porcelany, srebra itp. (gł. XIX w.).
  serwis komplet materiałów (informacyjnych, prasowych, film.) zebranych w określonym celu a. dostarczanych regularnie; komplet naczyń stołowych.
  serwilizm służalczość, uniżoność, czołobitność, płaszczenie się.
  serwomotor siłownik napędzający urządzenia sterujące, wymagające znacznej mocy napędowej.
  serwitut przest. służebność, prawo obciążające nieruchomość (np. dożywocie, prawo przejścia przez cudzy grunt); przen. obowiązek, powinność, obciążenie związane z posiadaniem czegoś, sprawowaniem funkcji itp.
  serwomechanizm techn. wzmacniacz impulsów samoczynnej regulacji (np. pilot automatyczny).
 

Etym. - fr. servante 'serwantka' i service 'zastawa' (od servir 'usługiwać'), ang. service 'służba; serw' (od łac. servitium 'niewola') oraz łac. servitus dpn. servitutis 'służenie' od servus 'sługa; niewolnik; pachołek'; por. konsjerżka; konserwa; serw.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku