Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  falanga zastęp, gromada idąca ławą, zwarty tłum, szereg; nazwa org. faszystowskich w Hiszpanii i w Polsce (1934-39); ekon. nazwa zrzeszeń spółdzielczych liczących ok. 1600 osób, mających mieszkać w osiedlach, tzw. falansterach (wg systemu fr. socjalisty utopijnego Ch. Fouriera, 1772-1837).
 

Etym. - fr. phalanstère 'falanster' z gr. phalanks dpn. phálangos 'pałka, kloc; falanga, wieloszeregowy, zwarty szyk bojowy hoplitów gr. i macedońskich' + fr. (mona)stère 'klasztor' od późn.gr. monastērion, zob. monaster.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku