Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Volksdeutsche [wym. folks...] folksdojcz, w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-45) osoba wpisana na Volksliste, tj. na listę osób pochodzenia (naprawdę a. rzekomo) niemieckiego, mających znaczne przywileje (w porównaniu z ludnością polską).
  Volksgeist nm., duch narodu; por. esprit de la nation (z Johanna Gottfrieda von Herdera, 1744-1803).
 

Etym. - nm. 'jw.'; Volks- 'ludowy' od Volk 'lud; naród'; Deutsche(r) 'Niemiec'; Liste 'spis; lista'.; Kammer 'izba'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku