Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

something is rotten in the state of Denmark ang., coś się psuje w państwie duńskim.
 

Etym. - z Szekspira (Hamlet, 1, 4).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku