Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  habilitacja postępowanie mające na celu uzyskanie (przez posiadacza stopnia doktora) prawa wykładania (por. venia docendi) na wyższej uczelni w charakterze docenta a. profesora; obrona pracy habilitacyjnej i wygłoszenie wykładu (przewód habilitacyjny).
 

Etym. - śrdw.łac. habilitatio 'jw.' z łac. habilitas 'zdatność' od habilis 'zdatny; zręczny' z habēre, zob. habit.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku